top of page

Ar-Ge ve Tasarım İndirimleri: Şirketler İçin Finansal Kılavuz


Ar-Ge ve Tasarım Merkezi teşvikleri, Türkiye'deki şirketler için önemli finansal fırsatlar sunmaktadır. Bu teşvikler, şirketlerin yenilikçi projeler geliştirirken maliyetlerini düşürmelerine yardımcı olur ve rekabet güçlerini artırır. İşte bu teşvikler hakkında bazı temel bilgiler:

  1. Kurumlar Vergisi İstisnası: Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (Teknokentler) ve Ar-Ge/Tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen Ar-Ge ve yazılım faaliyetlerinden elde edilen kazançlar, belirli koşullar altında gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulur. Bu istisna, 31.12.2023 tarihine kadar geçerlidir ve şirketlerin bölge dışındaki faaliyetlerinden elde edilen kazançları kapsamaz​​.

  2. Gelir Vergisi Stopajı Teşviki: Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde çalışan personelin ücretleri, belirli bir oranda gelir vergisinden muaf tutulabilir. Bu teşvik, bölge dışında geçirilen süreler için de geçerli olabilir ve Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen oranlara göre değişiklik gösterebilir​​.

  3. Sigorta Primi İşveren Hissesinin Desteklenmesi: Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinde çalışan personelin ücretlerine ilişkin sigorta primi işveren hissesinin yarısı, Hazine tarafından karşılanır. Bu destek, personelin gelir vergisinden muaf tutulan ücretleri için geçerlidir​​.

  4. KDV ve Damga Vergisi İstisnaları: Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri için yapılan harcamalar, KDV ve damga vergisinden muaf olabilir. Bu, şirketlerin Ar-Ge ve tasarım projelerine ilişkin giderlerini daha etkin bir şekilde yönetmelerine olanak tanır​​.

Şirketlerin bu teşviklerden yararlanabilmesi için, ilgili mevzuata uygun olarak belirli koşulları yerine getirmesi ve gerekli başvuruları yapması gerekmektedir. Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kurarak veya Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet göstererek, şirketler bu teşviklerden faydalanabilir ve yenilikçi projelerini daha etkin bir şekilde finanse edebilirler​​.

Bu teşvikler, Türkiye'deki şirketlerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini desteklemek, uluslararası rekabetçiliği artırmak ve teknolojik gelişimi teşvik etmek amacıyla tasarlanmıştır. Şirketler, bu fırsatları değerlendirerek Ar-Ge ve tasarım kapasitelerini genişletebilir ve sürdürülebilir büyüme sağlayabilirler.

5 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page