top of page

Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına Giriş: Temel Bilgiler


Girişim Sermayesi Yatırım Fonları (GSYF), yüksek büyüme potansiyeline sahip girişimleri desteklemek amacıyla oluşturulan özel yatırım araçlarıdır. Bu fonlar, genellikle yenilikçi fikirleri ve projeleri olan ancak yeterli finansal kaynağa erişimi olmayan startup'lara veya küçük ve orta ölçekli işletmelere yatırım yaparlar. GSYF'lerin temel amacı, bu girişimlerin büyüme ve gelişimlerini finanse ederek, hem yatırımcılara hem de ekonomiye katma değer sağlamaktır.

GSYF'ler, portföy yönetim şirketleri tarafından kurulur ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) ilgili tebliğ ve düzenlemelerine uygun olarak faaliyet gösterirler. Fonların kuruluşu, yönetimi ve temsili, fon kurucularının sorumluluğundadır ve fonların malvarlığı, kurucu ve yatırımcıların malvarlığından bağımsızdır​​.


Yatırım fonlarının getirileri, yatırım yapılan projelerin başarısına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen çeşitli GSYF'ler, teknoloji, yenilenebilir enerji ve diğer alanlardaki girişimlere odaklanarak, yatırımcılara çeşitli getiri ve risk seviyeleri sunmaktadır​​.


GSYF'lere yapılan yatırımlar, yatırımcılara önemli vergi avantajları da sağlayabilir. Örneğin, 2 yıldan fazla süreyle elde tutulan GSYF katılma paylarından elde edilen gelirlerde vergi kesintisi %0 olabilir. Ayrıca, Türkiye'de kurumlar vergisi mükellefi olan şirketler, GSYF'lerden elde ettikleri kar paylarını "iştirak kazancı istisnası" kapsamında kurumlar vergisi matrahına dahil etmeyebilirler. Bu durum, yatırımcıların ve şirketlerin vergi yükünü azaltarak, yatırımın cazibesini artırır​​.


Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına yatırım yapmak, girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmanın yanı sıra, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirerek potansiyel getirilerini artırma fırsatı sunar. Ancak, bu tür yatırımların risklerini ve potansiyel getirilerini dikkatlice değerlendirmek önemlidir.

3 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page