top of page
Medila Logo

Medila Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Vergi Avantajları

Dar Mükellef
Kurum

Temettü + Fona İade

Sermaye şirketleri tarafından elde edilenler %0 oranında stopaja tabidir. Beyan edilmez.


Alım Satım Kazancı (Değer Artış Kazancı)

Sermaye şirketleri tarafından elde edilenler %0 oranında stopaja tabidir. Beyan edilmez.

Tam Mükellef
Kurum

Temettü + Fona İade

 

Sermaye şirketleri tarafından elde edilenler %0 oranında stopaja tabidir. Ayrıca, katılma paylarından elde ettikleri kar payları kurumlar vergisinden istisnadır.


Alım Satım Kazancı (Değer Artış Kazancı)

Sermaye şirketleri tarafından elde edilenler %0 oranında stopaja tabidir. Bu kazançlar ayrıca kurumlar vergisine tabi olacaktır.

Dar Mükellef
Gerçek Kişi

Temettü + Fona İade

 

2 yıl elde tutulan fon payları üzerinden %0 oranında stopaja tabidir. Stopaj nihai vergidir. Beyan edilmez.

 


Alım Satım Kazancı (Değer Artış Kazancı)
 

2 yıl elde tutulan fon payları üzerinden %0 oranında stopaja tabidir. Stopaj nihai vergidir.Beyan edilmez.

Tam Mükellef 
Gerçek Kişi

Temettü + Fona İade

 

2 yıl elde tutulan fon payları üzerinden %0 oranında stopaja tabidir. Stopaj nihai vergidir. Beyan edilmez.

Alım Satım Kazancı (Değer Artış Kazancı)
 

2 yıl elde tutulan fon payları üzerinden %0 oranında stopaja tabidir. Stopaj nihai vergidir.Beyan edilmez.

GSYF

Kurumlar Vergisi

GSYF’nin kurum kazancı istisnadır. Kazanç üzerinden kurum bünyesinde %0 oranında stopaj uygulanır.

Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Alma

Medila Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Avantajları 

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Almak

 • Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 20’nci maddenin e bendinden 1/9/2018 tarih ve 3054 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle “En az 500.000 Amerikan doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen.” yabancıların yatırımcılarla ilgili düzenleme yapılmıştır.
   

 • Girişim Sermayesi Fonuna Yatırım fonuna en az 500.000 Dolar değerinde yatırım yapanlar vatandaşlık kazanabilir. Yatırımdan sonraki 3 yıl, alınan değer satılmamalı ve devredilmemelidir.

Zorunlu Fon Alım Halleri

AR - GE İndirimi

Teknopark'lar da olduğu gibi, AR-Teknopark uygulamalarına paralel bir yaklaşım olarak, Ar-Ge indirimlerinden elde edilen tutarın %3'ü kadarının Türkiye merkezli Girişim Sermayesi Yatırım Fonları'na (GSYF) yatırım yapma yükümlülüğü konmuştur. Bu kural, Ar-Ge teşviklerinin bir bölümünün girişim sermayesi yatırım fonlarına aktarılmasını teşvik ederek, sektörün gelişimine katkı sağlamayı amaçlar. Böylece, Ar-Ge indirimlerinin, girişim sermayesi yatırım fonları aracılığı ile ekonomik değere dönüştürülmesi ve sektörün canlandırılması hedeflenmektedir. indirimine konu İndirim tutarının %3'lik kısmını Türkiye’de yerleşik GSYF'larından katılım payı alma şartı getirilmiştir.

Emeklilik Fonları

Emeklilik Yatırım Fonlarına, fon portföylerinin en az %10'unu Girişim Sermayesi Yatırım Fonları'nda (GSYF) yer alan fonlara yatırma zorunluluğu getirilmiştir. Bu gereklilik, emeklilik fonlarının portföy çeşitliliğini artırarak girişim sermayesi yatırım fonlarına daha fazla yatırım yapmalarını teşvik etmektedir. Bu düzenleme ile emeklilik fonlarının, GSYF'ler aracılığıyla gayrimenkul piyasasına daha aktif bir katılım sağlamaları hedeflenmektedir.

TEKNOPARK

Türkiye'de yerleşik Girişim Sermayesi Yatırım Fonları'na (GSYF), yararlanılan istisna ve indirim tutarlarının %3'ü kadar sermaye aktarımı yapılması yasal bir zorunluluk haline getirilmiştir. Bu düzenleme, fonların finansal dayanıklılığını artırarak sektörün genel sağlığını güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu adım, yerel GSYF'ların sermaye yapılarını destekleyerek, onların piyasadaki konumlarını iyileştirmelerine olanak tanıyacaktır.

Medila Fon Alım Süreci

Yüksek yatırım miktarları için Pay alım talebinde bulunan yatırımcı; Albaraka Türk Katılım Bankası’nın herhangi bir şubesinden hesap açarak nitelikli yatırımcı sözleşmesi imzalamalıdır. MKK numarası ve hesap numarası bilgilerini paylaşarak virman talimatıyla fon paylarını iletilip ödeme yapılmaktadır. Yatırımcıların aynı zamanda QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ de bireysel saklama hesabının bulunması gerekmektedir.

Yeterli talep gelmesi durumunda Yönetim Kurulu kararı ile istenen zamanda pay ihracı gerçekleştirilmektedir.

Katılma payına ilişkin asgari işlem limiti bulunmamaktadır.

Medila Sağlık ve Yaşam Merkezi

Pazar Büyüklüğü

Sağlık turizmi dünya da 100 milyar dolarlık limiti aşarak, tüm ülkelerin iştahını kabartan bir konuma ulaşmıştır.

Sağlık hizmetlerinin çeşitlenmesi, yaşlanan dünya nüfusu, rehabilitasyon imkanları ile artan özellikli cerrahi işlemler, ülke sağlık sistemlerinin yaşadığı sorunlar, insanların kaliteli ve düşük maliyetli hizmet beklentisi tedavi ve bakım amaçlı seyahatler gün geçtikçe artmaktadır.

Gelişmiş ülkeler akreditasyon ve kalite kriterlerini kendilerinin belirledikleri sağlık hizmeti sunum standartlarına uyan görece olarak kaliteli, bekleme süresi kısa ve daha ucuz tedavi planlarını gelişmekte olan ülkelerden alma seçeneğinin en cazip çıkar yol olduğunu anlaşılmaktadır. Bu koşullara göre Türkiye hizmet vermeye aday bir ülke olmaktadır.

Avantajlar

 • Genel Avantajlar

 • Yaşlanan nüfus

 • Yurtdışında sağlık ve bakım maliyetlerinin artması

 • Wellness hizmetlerine olan büyüyen ilgi

 • Hastalıklardan korunma isteği

 • Alternatif ve tamamlayıcı tıbba karşı büyüyen ilgi

 • Kişisel denge ve zihin, beden ve ruh bütünlüğünü oluşturmayı öğrenmeye verilen önem

 • Çeşitli hastalıkların ve salgınların çoğalması
   

 • Türkiye’nin Avantajları
   

 • Türkiye’nin coğrafi konumu

 • Sağlık sektöründeki yetişmiş eğitimli insan gücü,

 • Yardımcı ve destekleyici hizmetlerin varlığı,

 • Hizmetlerin çeşitliliği,

Albaraka Logo
Borsa İstanbul Logo
Deniz Portföy Logo
TFVC Logo
Katılım Emeklilik Logo
Körfez Hastanesi Logo
Deloitte Logo
Metlife Logo
Edremit Belediyesi Logo
Ayvalık Belediyesi Logo
Risk Logo
Medila Logo

Kurumsal Paydaşlarımız

bottom of page